Sabtu, 15 Desember 2012

Jaringan pengangkut Pada Tumbuhan

Jaringan pengangkut


Jaringan pengangkut pada tumbuhan tingkat tinggi terdiri atas xilem dan floem.

1) Xilem merupakan suatu jaringan pengangkut yang kompleks dan terdiri atas berbagai macam bentuk sel. Pada umumnya, sel-sel penyusun xilem telah mati dengan dinding yang sangat tebal yang tersusun dari zat lignin sehingga xilem juga berfungsi sebagai jaringan penguat. Unsur-unsur xilem ialah pembuluh kayu (trakea), trakeid, serat xilem, dan parenkim xilem.


Bagian Pada Xilem


Trakea terdiri atas sederetan sel yang tersusun memanjang dengan ujung yang berlubang (lubang perforasi) dan bersambungan pada ujung dan pangkalnya. Trakeid merupakan sel panjang dengan ujung yang runcing tanpa adanya lubang. Trakea dan trakeid memiliki dinding sekunder dengan komponen utamanya lignin. Serat xilem merupakan sel panjang dengan dinding sekunder yang biasanya berlignin. Sel-sel parenkim xilem berfungsi sebagai tempat cadangan makanan.

2) Floem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Unsur-unsur floem meliputi unsur tapis, sel pengiring, serat-serat floem, dan parenkim floem. Unsur tapis mempunyai dinding primer yang tipis dan tetap hidup pada saat dewasa, tetapi tidak memiliki inti. Unsur tapis dapat berupa pembuluh tapis pada Angiospermae dan berupa sel tapis pada Gymnospermae.


Bagian pada Floem


Ikatan pembuluh atau berkas pengangkut merupakan gabungan antara xilem dan floem. Berkas pengangkut pada tumbuhan monokotil tersebar merata, sedangkan pada tumbuhan dikotil berkas pengangkut terletak dalam lingkaran. Berdasarkan posisi xilem dan floemnya, berkas pengangkut dibedakan menjadi tiga tipe dasar, yaitu tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial.

1) Tipe kolateral
Berkas pengangkut tipe kolateral didefinisikan sebagai berkas pengangkut dengan posisi xilem dan floem terletak berdampingan. Apabila di antara xilem dan floem terdapat kambium maka berkas pengangkut ini mempunyai tipe kolateral terbuka. Berkas pengangkut tipe ini ditemukan pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan Gymnospermae. Apabila di antara xilem dan floem tidak terdapat kambium tetapi memiliki parenkim sebagai penghubung maka berkas pengangkut ini mempunyai tipe kolateral tertutup. Berkas pengangkut tipe ini dapat dijumpai pada tumbuhan monokotil. Berkas pengangkut bikolateral apabila dijumpai adanya floem luar dan floem dalam. Di antara kedua jenis floem tersebut terdapat kambium.


Tipe Berkas Pembuluh bikolateral


2) Tipe konsentris
Berkas pengangkut tipe konsentris merupakan berkas pengangkut dengan posisi xilem dikelilingi oleh floem atau sebaliknya. Apabila xilem berada di tengah dan floem mengelilinginya maka disebut berkas pengangkut tipe konsentris amfikibral. Apabila floem di tengah dan xilem mengelilinginya maka disebut berkas pengangkut tipe konsentris amphivasal ( Gambar 4 )


Tipe Berkas Pembuluh konsentris amphivasal


3) Tipe radial
Berkas pengangkut tipe radial merupakan berkas pengangkut dengan letak xilem dan floem bergantian menurut jari-jari lingkaran.

Pustaka-Jaringan pengangkut Pada Tumbuhan


BIOLOGI Interaktif Kls.XI IPA Oleh Wijaya Jati

0 comments:

Poskan Komentar